Bedrijfsdiagnostiek

Het maakt niet uit in welke sector u werkzaam bent, vrijwel iedere
werkgever betaalt te veel aan sociale verzekeringen en loonbelasting.

Vervuiling verzekerdenadministratie UWV
Door vervuiling van de verzekerdenadministratie bij het UWV was het soms
onmogelijk een correcte premie te bepalen. Toch was UWV van rechtswege
verplicht een premienota op te stellen. Dit beleid veroorzaakte een geschatte
foutmarge van negentig miljoen euro per jaar. Daarom achten wij de kans
groot dat ook u te veel betaald heeft.

Ook MKB
Ook bij relatief kleine bedrijven van twintig tot vijftig medewerkers kunnen
aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Hoewel wij ons voornamelijk
richten op de grotere ondernemingen helpen wij uiteraard ook graag de kleinere
bedrijven bij het realiseren van besparingen.

Op succes gebaseerde beloningen
Overtuigd van onze kwaliteiten bieden wij u de Premiescantm aan op basis van
een op succes gebaseerde beloning. Uitgangspunt is dat onze scan u niets
hoeft te kosten. Mocht ons onderzoek niets opleveren, betaald u ons ook niet.
Levert het onderzoek u voordeel op dan delen wij in dat voordeel. Ook voor de
tijd die het u zou kosten hoeft u het niet te laten, slechts het aanleveren van de
loonheffingsnummers is vaak al voldoende.