Werkwijze

Onze werkwijze is als volgt samen te vatten:

- Onze ervaring stelt ons in staat uw wensen optimaal te vertalen in een heldere
opdrachtformulering. Indien u dit op prijs stelt brengen wij u een bezoek en voeren
we een intake gesprek.

- Binnen 3 werkdagen hebben we een zorgvuldige selectie van de meest geschikte
en beschikbare kandidaten gemaakt, presenteren we het profiel van de meest
geschikte kandidaat en zijn wij aanwezig bij het kennismakingsgesprek.

- Na opdrachtverstrekking stellen we een samenwerkingsovereenkomst op.

- Door ons kwaliteitssysteem bewaken wij de voortgang en kwaliteit van
de opdracht en onze dienstverlening.